canlı destek

Koordinatörlükler

 

Erasmus+

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Funda Ülken

Koordinatör Yardımcısı: Arş Gör. Hatice Deniz Canoğlu

 

Bologna

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Özlem Gencer Çıtak

 

Mevlana

Koordinatör: Prof. Dr. Saniye Uysal Ünalan

 

Farabi

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Funda Ülken

 

Web Sayfası

Koordinatör: Arş. Gör. Hatice Deniz Canoğlu


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ