EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Koordinatörlükler

 

Erasmus+

Koordinatör: Doç. Dr. Saniye Uysal Ünalan

Koordinatör Yardımcısı: Arş Gör. Hatice Deniz Canoğlu

 

Bologna

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Funda Ülken

Koordinatör Yardımcısı: Arş Gör. Dr. Gökçen Sarıçoban

 

Mevlana

Koordinatör: Doç. Dr. Saniye Uysal Ünalan

 

Farabi

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Funda Ülken

 

Web Sayfası

Koordinatör: Arş. Gör. Hatice Deniz Canoğlu