Çerez Örnek

Program Öğretim Amaçları

Program Öğretim Amaçları

PÖA 1

Alman filolojisi, edebiyatı, kültürü ve tarihi hakkında gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri edinmiş,

PÖA 2

İleri düzeyde Almanca dil yeterliliği edinmiş, sözlü ve yazılı çeviri yapabilen,

PÖA 3

Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılaşmış,  kendi kültürü hakkında farkındalık kazanarak kültürel farklılıkların ve iletişim sorunlarının üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve yetkinlikleri edinmiş,  

PÖA 4

Almanca dışında ikinci bir Avrupa dilini temel düzeyde kullanabilme becerisi edinmiş,

PÖA 5

Çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilen ve bilişim teknolojilerini bilinçli şekilde

kullanarak hayat boyu öğrenme alışkanlıklarını geliştirebilen, insani konulara ve 

etik sorunlara yaklaşımda duyarlılık kazanmış,

PÖA 6

Alanında araştırma yapabilen, alanda edindiği eleştirel yöntemleri ve disiplini farklı çalışma ortamlarına taşıyarak takım çalışmasına uyum sağlayabilen ve bu araştırmaları bilimsel bir bakış açısı ile etik olarak değerlendirebilen çağdaş filologlar yetiştirmek.

 
 
 
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ