Çerez Örnek

Sosyal Entegrasyon ve Kapsayıcılık

Sosyal Entegrasyon ve Kapsayıcılık Etkinlikleri

Bölümümüzde 2020 yılından itibaren “dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık kazandırmak amacıyla “Sosyal Entegrasyon ve Kapsayıcılık Konferansları” serisini başlatmış, o tarihten itibaren düzenli olarak konferans, seminer ve çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Dezavantajlı grupların sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin bir tartışma platformu oluşturulmuştur.

 

2022

 

 

2021

 

 

 

2020


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ