Çerez Örnek
canlı destek

Digi-GIP Winterschule/Kolloquium 2020 (02.12-09.12)

Bölümümüz ve Paderborn Üniversitesi arasındaki DAAD-GIP işbirliğimiz kapsamında 02-09 Aralık tarihleri arasında online kış okulu ve akabinde online-kollokyum düzenlenecektir. Tüm lisansüstü öğrencilerimiz davetlidir. 

 

Winterschule 2020

„Aktuelle Perspektiven der deutsch-türkischen
und interkulturellen Germanistik“

 im Rahmen der Germanistischen Institutspartnerschaft

„Pader-Ege-Bosporus“

02.12.2020 und 09.12.2020

 

Kolloquium

„Interkulturelle Perspektiven der deutschsprachigen Gegenwartskultur“ 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ