Çerez Örnek

Nebenfach-Programm (Minor)

 

Yan Dal Programı Başvuru İşlemleri için tıklayınız

Edebiyat Fakültesi Yan Dal Programı Kontenjanları için tıklayınız

Yan Dal Yönergesi için tıklayınız

 

YANDAL BAŞVURULARI

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

  • Öğrenci duyurulmuş olan yan dal programına, ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin başında başvurabilir.
  • Öğrenci, başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olmalıdır
  • Genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.
  • Yan dal programından kendi isteği ile kaydını sildiren bir öğrenci, yeniden aynı programa başvuramaz.
  • Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.
  • Zorunlu hazırlık sınıfı olan yan dal programlarına yeterlilik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilmezler.

  

BAŞVURU ŞEKLİ 

  • Başvuracak öğrenciler, başvuru formunu öğrenci bilgi sistemi üzerinden kendi sayfalarından dolduracaklardır. Ayrıca başvuru belgesi teslim edilmeyecektir.

 

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Yan dal başvuruları ve kayıt işlemlerine ilişkin ilgili dönemde sayfada ayrıntılı bilginin yer aldığı duyuru ilan edilmektedir. Herhangi bir sorun yaşamamak için duyurunun incelenmesi önem arz etmektedir.
  • Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan dersler, ön koşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) incelemeleri önerilir.
  • Sonuçlar, Daire Başkanlığımızın web sayfasında duyurulur. Sonuçlar hakkında adaylara yazılı bildirim yapılmaz.

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY