Çerez Örnek

 

 

Çift Anadal Programı Başvurusu için tıklayınız

Edebiyat Fakültesi Çift Anadal Programı Kontenjanları için tıklayınız

Çift Anadal Yönergesi için tıklayınız

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 • Genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 ve halen kayıtlı bulunduğu ana dal programında, bulunduğu sınıfın başarı sıralaması itibariyle en üst %20’sinde yer almalıdır.
 • Ana dal diploma programındaki AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 70 olan ancak, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin başvuruları, AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 70 olan ve sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer alanların kabulü yapıldıktan sonra kontenjan kalması halinde değerlendirilir.
 • Öğrenci, başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olmalıdır.
 • Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 • Çift ana dal programından kendi isteği ile kaydını sildiren bir öğrenci, yeniden aynı programa başvuramaz.
 • Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan çift ana dal programlarına yabancı dil yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilmezler.
 • Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.
 • DGS ile yerleşen adaylar, başarı sıralaması şartı bulunan programlarda çift anadal yapamayacaklardır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

 • Başvurular OBYS ( Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi) öğrenci kullanıcı hesapları üzerinden Çift Anadal/Yandal Başvuru sekmesinden yapılacaktır. Ayrıca başvuru belgesi teslim edilmeyecektir.

 

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Çift anadal başvuruları ve kayıt işlemlerine ilişkin ilgili dönemde sayfada ayrıntılı bilginin yer aldığı duyuru ilan edilmektedir. Herhangi bir sorun yaşamamak için duyurunun incelenmesi önem arz etmektedir.
 • Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan dersler, ön koşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) incelemeleri önerilir.
 • Sonuçlar, Daire Başkanlığımızın web sayfasında duyurulur. Sonuçlar hakkında adaylara yazılı bildirim yapılmaz.
 •  

Çift Anadal Programı Başvurusu için tıklayınız

Edebiyat Fakültesi Çift Anadal Programı Kontenjanları için tıklayınız

Çift Anadal Yönergesi için tıklayınız

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 • Genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 ve halen kayıtlı bulunduğu ana dal programında, bulunduğu sınıfın başarı sıralaması itibariyle en üst %20’sinde yer almalıdır.
 • Ana dal diploma programındaki AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 70 olan ancak, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin başvuruları, AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 70 olan ve sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer alanların kabulü yapıldıktan sonra kontenjan kalması halinde değerlendirilir.
 • Öğrenci, başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olmalıdır.
 • Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 • Çift ana dal programından kendi isteği ile kaydını sildiren bir öğrenci, yeniden aynı programa başvuramaz.
 • Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan çift ana dal programlarına yabancı dil yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilmezler.
 • Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.
 • DGS ile yerleşen adaylar, başarı sıralaması şartı bulunan programlarda çift anadal yapamayacaklardır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

 • Başvurular OBYS ( Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi) öğrenci kullanıcı hesapları üzerinden Çift Anadal/Yandal Başvuru sekmesinden yapılacaktır. Ayrıca başvuru belgesi teslim edilmeyecektir.

 

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Çift anadal başvuruları ve kayıt işlemlerine ilişkin ilgili dönemde sayfada ayrıntılı bilginin yer aldığı duyuru ilan edilmektedir. Herhangi bir sorun yaşamamak için duyurunun incelenmesi önem arz etmektedir.
 • Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan dersler, ön koşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) incelemeleri önerilir.
 • Sonuçlar, Daire Başkanlığımızın web sayfasında duyurulur. Sonuçlar hakkında adaylara yazılı bildirim yapılmaz.
 •  

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY