EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TR DE

Projeler

Germanistische Institutspartnerschaft: Ege Üniversitesi & Paderborn Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri

-  Prof. Dr. Nergis Pamukoğlu-Daş (Proje Sorumlusu - Forschungsleiterin)

  Arş. Gör. Gökçen Sarıçoban (Proje Araştırmacısı – Forschungsassistentin)

  "Vergessen und Erinnern: Die Verankerung der Vergangenheit in Uwe Timms Werken (Unutmak ve Hatırlamak: Uwe Timm'in Eserlerinde Geçmişi Yaşamak)

 

- Prof. Dr. Yadigar Eğit (Proje Sorumlusu–Forschungsleiterin)

  •     Arş. Gör. Mehmet Tahir Öncü (Proje Araştırmacısı – Forschungsassistent)

    “Eine übersetzungsorientierte Untersuchung von Rechtstexten im Sprachenpaar Türkisch-Deutsch unter terminologisch-kulturvergleichendem Aspekt: Zur Problematik der lexikalischen Struktur der Strafgesetzbücher unter Berücksichtigung des neuen Türkischen Strafgesetzbuches (Türkçe -Almanca hukuk metinlerinin terminoloji ve kültür açısından çeviri odaklı karşılaştırılması:  Yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında Ceza Kanunlarında sözcük boyutunda aktarım sorunsalı)”

  •    Arş. Gör. Hatice Deniz Canoğlu (Proje Araştırmacısı – Forschungsassistentin) 

  “Sprachliche Variationsdynamik in der Generationenfolge türkischer Migranten in Deutschland. Eine empirische Untersuchung" (Almanya'da yaşayan Türk göçmen kuşakların dil değişim dinamikleri. Deneysel bir çalışma)

 

-  Doç. Dr. Yücel Aksan

    Tamamlanmış Araştırma Projeleri

- 2006, PROJE NO: 2006 EDB 012 “Schreibende Frauen während der nationalsozialistischen Zeit: Anna Seghers und  Irmgard Keun”. Proje Yöneticisi.

- 2010, PROJE NO.2010 EBD/009 “Else Lasker-Schülers Orient.” Proje Yöneticisi.

   Yürürlükte Olan Araştırma Projeleri

- 2013, PROJE NO: 2013 EDB 0006 “Hedwig Courths- Mahler: Ehe , Sex und Karriere in der Trivialliteratur des 20. Jahrhunderts”. Proje Yöneticisi.

- 2013, PROJE NO: 2013 EDB 0011 “Avrupa’da ve Geç Dönem Osmanlı Devletinde  Fahişelik”. Araştırmacı.