EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TR DE

Akademik Kadro

Doç. Dr. Yücel Aksan (Bölüm Başkan Yardımcısı, Erasmus Koordinatörü)

 

 

Dersler  2017/ 18 Eğitim ve Öğretim Yılı

Lisans

I. Dönem

Alm 131   Kulturgeschichte I

Alm 114   Aufsatz I

Alm 312   Übersetzung (D-T) I

Alm 310   Literaturgeschichte I

Alm 411   Übersetzungswissenschaft I

OZD 258  Topluma Hizmet  Uygulamaları

                        

Yüksek Lisans

I. Dönem

545  Interkulturelle Literaturwiss. I

 

Doktora

I. Dönem

687   Literatur der Moderne I                  

 

Lisans

II. Dönem

Alm 130   Kulturgeschichte II

Alm 311 Lİteraturgeschichte II      

 

 

 

Yüksek Lisans

II. Dönem

554  Interkulturelle Literaturwissenschaft II

 

Doktora

II. Dönem

660   Literatur der Moderne II

 

Tezler

- "Zwischen Wirklichkeit und christlicher Resignation in der 'Jugendbuche' von Annette von Droste Hülshoff". (Yüksek Lisans Tezi) İzmir 1989.

- "Die Menschenliebe im Dichtwerk Gertrud von le Forts nach ihrer Umwandlung". (Doktora Tezi) İzmir 1995.

 

 

Kitaplar

- 2017, Mübadele Kitabı (Editörler: Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Cihan Özgün, Yücel Aksan) İzmir.

- 2017, Saygıyla... Prof.Dr. Gertrude Durusoy, İzmir.

- 2016,  In Memoriam: Prof.Dr. İhsan Sarı. (Editörler: YüceI Aksan / Nergis Pamukoğlu-Daş) İzmir.

- 2012, Die Verortung des Lebens. Else Lasker-Schülers “Die Nächte der Tino von Bagdad” und “Prinz Jussuf von Theben”. İzmir.

- 2009, Die Menschenliebe im Dichtwerk Gertrud von le Forts nach ihrer Umwandlung, İzmir.

 

Kitap Bölüm yazarlığı

- 2017, The Witches of Smyrna: Women of Izmir before the Exchange, from the Pen of Mara Meimaridi, Mübadele Kitabı (Editörler: Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Cihan Özgün, Yücel Aksan) İzmir.

- 2017, Walter von der Vogelweide "Minne": Değişim, Aşk Şiirinde BaşlarSaygıyla... Prof.Dr. Gertrude Durusoy, İzmir 2017,S.1-14.

- 2016, Leben, Lieben, Dichtung und Spiel. Else Lasker-Schüler, eine Schriftstellerin des 20. Jahrhunderts. In Memoriam: Prof.Dr. İhsan Sarı,S.-5-24.

 

Editörlük 

- 2017, Mübadele Kitabı,  (Editörler: Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Cihan Özgün, Yücel Aksan) İzmir.

- 2017, Saygıyla... Prof.Dr. Gertrude Durusoy, İzmir 2017.

- 2016,  In Memoriam: Prof.Dr. İhsan Sarı, (Editörler: Yücel Aksan. Nergis Pamukoğlu- Daş) İzmir 2016.

 

Dergi Editörlüğü

 - 2018, Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Ege Forschungen zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft) Sayı: 12/1

 

Çeviri Kitaplar

- 2012, Gertrud von le Fort “Giyotindeki Son Kadın”, (Çeviri), İzmir 2012.

Çeviriler:

-1993, "Kadının Çalışma Yaşamı. Frauen im Berufsleben" adlı sempozyumda (18.-19.10.1993) Alman Kültür Merkezi’nde sunulan Türkçe bildirilerin Almanca’ya çevirisi:

- Meryem Koray: Türkiye'de kadınlar, çalışma yaşamındaki yerleri ve sendikalarla ilişkileri. (Die Frauen in der Türkei, ihre Stellung in der Arbeitswelt und ihr Verhältnis zu den Gewerkschaften)      S.139-143.

- Ercan Tatlıdil: Kentleşme sürecinde kadın ve çalışma yaşamı. (Frau und Arbeit im Prozess der Verstädterung) S.55-62.

 

İdari ve Akademik Görevleri

- 2018, Erasmus Koordinatörü

-  2017,  İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı

-  2016, Bologna Temsilcisi 

-  2015, Edebiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu, Doçent Temsilcisi  

-  2015, Doçent

-  2015, Bölüm Başkan Yardımcısı 

-  1998-2015, Yardımcı Doçent

-  1995-1998, Öğretim Görevlisi

-  1988-1995, Araştırma Görevlisi 

 

 

Mesleki Faaliyetleri

 

 Uluslararası/Ulusal Bilimsel Toplantılardaki Görevler:

-14.11.-16.11.2017 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı tarafınca düzenlenen "Beziehungskrisen: Deutsch- Türkische Verhaeltnisse in Literatur und Film" GIP (Germanistik Enstitü Ortaklığı) çerçevesince düzenlenen uluslararası kongre Düzenleme ve Yürütme  Kurulunda görev almak. 

-10.11.2017 tarihinde İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafınca düzenlenen "Atatürk, Cumhuriyet ve Altınordu Futbol Kulübü'nün Dünü Bugünü" etkinliğinin düzenleme kurulunda görev almak.

-10.11.-12.11.2015 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı tarafınca düzenlenen "Pader-born-ova. Raum als heterogenes Gebiet: Rauminszenierungen und Raumdarstellungen in Sprache und Literatur" Düzenleme ve Yürütme kurulunda görev almak.

-8.5.-9.5. 2014  tarihinde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından  gerçekleştirilmiş olan “Uluslararası Mübadele ve İzmir Sempozyumu”nda Bilim/ Hakem Kurulunda, Düzenleme Kurulunda ve Yürütme kurulunda görev almak.

-20.5.-22.5.2009 tarihinde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı tarafından düzenlenmiş olan “XI. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress” Düzenleme Kurulunda görev almak.

 

Hakemlik/ Editörlük/ Komisyon Üyeliği:

-2017 İzmir Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7, Yayın Kurul Üyeliği, Hakem Kurul Üyeliği

- 2017, İzmir Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, Yayın Kurul Üyeliği, Hakem Kurul Üyeliği

- 2014, Journal of History School/ Tarih Okulu Dergisi

- 2013Türk Bilim Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği 

- 2013, Türk Bilim Dergisi Editörlüğü 

- 2013, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik

- 2013, TEV Fakülte Komisyon Üyeliği 

 

Yurtiçi  Mesleki Faaliyetler:

-2015/16 Eğitim ve Öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde (Almanca) görevlendirilmiştir:

-MUT 1046 Almanca Yazı Becerisi I-II

-MUT 1054 Almanca Dinleme Becerisi I-II

 

 

Yurtdışı Mesleki Faaliyetler: 

-6.6.-13.6.2008 tarihleri arasında Erasmus-Sokrates Öğretim Üyesi Değişim Programı çerçevesinde Düsseldorf Heinrich Heine Ünviersitesi (Almanya) Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ders verilmiştir

-4.11.-12.11.2007 tarihleri arasında Erasmus-Sokrates Öğretim Üyesi Değişim Programı çerçevesinde Bern (İsviçre) Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ders verilmiştir.

-17.01.-20.01.2006 tarihleri arasında Erasmus-Sokrates Öğretim Üyesi Değişim Programı çerçevesinde Bremen Üniversitesi (Almanya) Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ders verilmiştir

 

 

Uzmanlık Alanları

- Alman Dili ve Edebiyatı

- Edebiyat Bilimi

 

 

İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları

-2017, "Ortaçağ Avrupa'sında Fahişelik", Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Dokuz Eylul University Journal of Humanities) ISSN:2147-4419,  Cilt:4 Sayı:2, S.95-111.

-2015, “Das Loch in meinem Herzen könnte man mit einem einzigen Faden zunähen...”Malik, Briefe an Franz Marc von Else Lasker-Schüler.In: Diyalog, Sayı: 2. S. 10-18.

-2014, Jussuf ve Kurgulanan "Doğu". Else Lasker-Schüler'in "Der Prinz Jussuf von Theben". In: Türkbilim, Sayı:15. S. 145-166.

-2014, 20.yy Başlarında İzmir'li Kadınlar: Mara Meimaridi'nin Kaleminden "İzmir Büyücüleri". In: Türkbilim, Sayı:16. S.165-180

-2013, 1450-1750 Yılları Arasında Avrupa'da Cadılık. Tarih İncelemeleri Dergisi XXVIII/2, S.354-367.

-1993, (Çeviri), Yusuf-Ahmet Destanı'nın Önsözü. A. Vambery. Milli Folklor Dergisi. Bahar 1993. Cilt:3, Yıl:5, Sayı: 17, S.37-41.

 

 

Uluslararası/Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınları

-2013, "Else Lasker-Schüler: Eine Schriftstellerin um die Jahrhundertwende. Wandlung und Verwandlung als Ausweg aus einer unmöglichen Existenz”. Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. (Ege Forschungen zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft XI) İzmir 2013, S.1-13.

-2010, "Anna Seghers “Das siebte Kreuz”. Alltag in Deutschland während des nationalsozialistischen Regimes." Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 9.(Ege Forschungen zur Sprach- und Literaturwissenschaft VIII ). İzmir 2010, S.1-14.

-2009, "Macht unterliegt Liebe. Vater-Tochter-Beziehung in Lion Feuchtwangers Roman ‚Jephtha und seine Tochter’". Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 8.(Ege Forschungen zur Sprach- und Literaturwissenschaft VIII ). İzmir 2009, S.1-16.

-2007, „Literatur aus finsteren Zeiten. Völkisch-nationale Literatur vor dem Zweiten Weltkrieg am Beispiel Walter Bloems „Wir werden ein Volk“. Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 7. (Ege Forschungen zur Sprach- und Literaturwissenschaft VII ). İzmir 2007, S.1-16.

-2004, "Es war einmal...Realität. Frauenverbrennungen der Neuzeit". Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 4. (Ege Forschungen zur Sprach- und Literaturwissenschaft IV). İzmir 2004, S.39-60.

-2001, "Gertrud von le Forts 'Der Turm der Beständigkeit". Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 3. (Ege Forschungen zur Sprach- und Literaturwissenschaft III). İzmir 2001, S.119-128.

-1999, "Der Rabbi von Bacherach. Ein Fragment. Zeugnis eines Bekenntnisses?" Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 2 . (Ege Forschungen zur Sprach- und Literaturwissenschaft II). İzmir 1999, S.61-72.

-1992, "Die Darstellung der Wirklichkeit in der Novelle die 'Judenbuche' von Annette von Droste-Hülshoff". Ege Batı Dilleri ve Edebiyatı Dergisi, Bd.9 İzmir 1992, S.287-303.

 

 

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler 

-2017, "Kafka ve Kadınlar: En Son Aşkı Dora Diamant". Kafkaesk Dünyalar, Prof.Dr. Gertrude Durusoy'a İthafen gerçekleştirilen Panelde 21.10.2017 tarihinde sunulmuştur.http://www.konak.bel.tr/kultur-sanat/etkinlik/kafkaesk-dunyalar

-2017,  "Ortaçağ Avrupa'sında Yakılan Kadınlar: Şifacı Kadınlar, Ebeler, Cadılar" konulu konferans Avurupa Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafınca düzenlenmiş ve  31.5.2017 tarihinde sunulmuştur.

-2017,  "Ortaçağ'da da Kadınlar, Cadılar ve Fahişeler" konulu konferans 15.5. 2017 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Gölge Edebiyat Topluluğu tarafınca 15.-17.5. 2017 tarihleri arasında düzenlenen I. Edebiyat Günleri'nde sunulmuştur.

-2016, "Hayali Aşktan Gerçek Aşka Dönüşüm: Walter von der Vogelweide "Minne", 11.-14.5.2016 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi/ Antalya'da gerçekleştirilen XIII. Uluslararası  Türk Germanistik Kongresi'nde ( XIII Internationaler Türkischer Germanistik Kongress) bildiri olarak sunulmuştur.

-2015, "Satire als Raum der politischen Kritik im historischen Roman Der falsche Nero von Lion Feuchtwanger. 10.11.-12.11.2015 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı tarafınca düzenlenen "Pader-born-ova. Raum als heterogenes Gebiet: Rauminszenierungen und Raumdarstellungen in Sprache und Literatur" adlı kongrede bildiri olarak sunulmuştur.

-2015, "Der falsche Nero" von Lion Feuchtwanger. Ein Roman im Un-Wandel der Zeiten. 23.8.-30.8.2015 tarihleri arasında Çin/ Shanghai' da XIII. IVG Internationale Vereinigung für Germanistik (Uluslararası Germanistler Birliği) tarafınca düzenlenen "Germanistik zwischen Tradition und Innovation" (Gelenek ile Yenilik arasında Germanistik) konulu uluslararası Konferansın "Literarische Herrscherbilder zwischen Gerechtigkeit und Despotie"  adlı seksiyonunda bildiri olarak sunulmuştur.

-2014, "Kinder der Migration", 08.12.2014, Paderborn, Podiumsdiskussion (Konuşmacı).

-2014, "Literarischer und kultureller Raum der Hybriditaet in Else Lasker-Schülers Die Naechte der Tino von Bagdad", Paderborn Üniversitesi, Kültürbilimleri Fakültesi, Alman Dili Edebiyatı Bölümünde 5.2.2014 tarihinde konferans olarak sunulmuştur.

-2014," Mara Meimaridi'nin Romanında Mübadele Öncesi İzmir'li Kadınlar". 8.5.-9.5.2014 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafınca düzenlenen "Uluslararası Mübadele Sempozyumunda" bildiri olarak sunulmuştur.

-2014, "Der Malik. Eine Kaisergeschichte von Else Lasker-Schüler. Neu gelesen mit Homi K. Bhabhas (dritter) Raum Theorie. 29.05-01.06. 2014 tarihleri arasında İrlanda’nın Limerick kentinde gerçekleştirilen " Begenungen in Transitraeumen/ Transitorische Begegnungen" adlı Germanistler Birliği Sempozyumunda (GIG) bildiri olarak sunulmuştur.

-2014, "Nachkriegsfrauen und Migration. Deutsche Omas mit türkischen Enkelkindern. Kaffee, Streuselkuchen, Ordentlichkeit und Disziplin".8.12-10.12.2014 tarihleri arasında Paderborn Üniversitesinde düzenlenen  "Migration als Brücke zwischen Deutschland und der Türkei- sprachliche, literarische und mediale Inszenierungen der kulturellen Heterogenitaet" adlı kongrede sunulmuştur.

-2007, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Konferans Günleri” kapsamında 21.11.2007 tarihinde “Cadılar” konulu seminer sunulmuştur. 

-2005, "Macht unterliegt Liebe. Vater-Tochter-Beziehung in Lion Feuchtwangers Roman 'Jephtha und seine Tochter’". INST’nin Viyana’da 09.11.12.2005 tarihleri arasında düzenlenmiş olduğu kongrede sunulmuştur.

-1997, "Gertrud von le Fort 'Die Tochter Jephthas'". 22.-25.1997 Almanya'nın Magdeburg kentinde "Blüh auf gefrohn'er Christ" adlı sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur.

 

 

Bilimsel Toplantılarda Sunulan  ve Basılmış olan Bildiriler

-2013, "Rodos Şovalyeleri ve Bodrum".  30.10- 1.11.2013 tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenen "Uluslararsı Her Yönüyle Bodrum Sempozyumunda" bildiri olarak sunulmuştur.Ege Üniversitesi, İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını No 6, S.35-44.

-2009, „Die Darstellung des Rollenspiels und die Konflikte der Geschlechter in Irmgard Keuns Roman ‚Das kunstseidene Mädchen’. Ein Vergleich mit ‚Glaube, Liebe, Hoffnung’ Ödön von Horvaths.“ 26.09-30.09. 2006 tarihleri arasında Avusturya’nın Viyana kentinde gerçekleştirilen Germanistler Birliği Sempozyumunda (GIG) bildiri olarak sunulmuştur. Cross Cultural Communikation, Kommunikation und Konflikt. Kulturkonzepte in der interkulturellen Germanistik, Cilt16, Frankfurt 2009, S.411-422.

-2009, "Die Gleichstellung des Jüdischen und des Christlichen in der Zeit vor der nationalsozialistischen Epoche im Drama ‚Arthur Aronymus und seine Väter’ von Else Lasker-Schüler". GIG’in Salzburg Üniversitesi’nde 04.09.-07.09.2002 tarihli sempozyumda sunulmuştur.Cross Cultural Communikation, Diffenzen? Interkulturelle Probleme und Möglichkeiten in Sprache, Literatur und Kultur, Cilt 14,  Frankfurt 2009, S.341-352.

-2007, „Alte Ängste noch einmal. Ein Beitrag zu den Hexenverfolgungen illustriert an Jurga Ivanauskaites „Regenhexe“. 30 Mayıs-3 Haziran Tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatının düzenlemiş olduğu „Toleranz und Begegenungen-Neue Hoffnungen, alte Ängste“ konulu, X. Milletlerarası Türk Germanistik Kongresi’nde sunulmuş ve basılmıştır, Konya 2007, S.241-264.

-2000, Gertrud von le Fort ile Sevgi ve Hoşgörüde karşılaşmak. Çanakkale Üniversitesi Onsekiz Mart Üniversitesi, Saygı ve Hoşgörü Sempozyumu (15-18.5.2000) Makale olarak CD sinde yayınlanmıştır.

 

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları

-2015, IVG- Geçmişten Günümüze, Egeden, Güz 2015, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Yayını, ISSN: 1309-0992, Yıl:7/ Sayı:23, S.60-61.

-2013, Leben in Literatur zwischen Orient und Okzident. Else Lasker-Schülers „Die Nächte der Tino von Bagdad. In: Von Generation zu Generation. Festschrift für Kasım Eğit zum 65. Geburtstag. Ege Üniversitesi Basımevi, Izmir, 2013. S. 43-66

 

 

 

Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar

-2018, Leyla Özişçi, Avrup'nın Karanlık Ezoterik Yönü: Cadı Avı. Yazan Tarih Dergisi. Sayı:4, Kış 2018, S.23-26. https://issuu.com/yazantarih/docs/yazan_tarih_dergisi_say___4_ki___20

- 2018, Ayşe Yanardağ, Osmanlı Devleti'nde Islahatlar Bağlamında Muska ve Falcılıkla Mücadele Örnekleri. Milli Folklor, Yıl ^0, Sayı 117; S.103-119

-https://de.wikipedia.org/wiki/Die_N%C3%A4chte_der_Tino_von_Bagdad.

-https://wikivisually.com/lang-de/wiki/Die_N%C3%A4chte_der_Tino_von_Bagdad

- 2018, Büşra Bulut, Ortaçağ Avrupa'sında Kadın Aşağılamanın Diğer Adı: Cadılık, https://www.wannart.com/ortacag-avrupasinda-kadin-asagilamanin-diger-adi-cadilik/

- Ayşe Tuğçe Şerbetçi,  Ortaçağ Hrıstiyan Dünyasında Cadı Kavramı ve Engizisyon Mahkemeleri, https://www.academia.edu/27787031/ORTA_%C3%87A%C4%9E_HR%C4%B0ST

%C4%B0YAN_D%C3%9CNYASINDA_CADI_KAVRAMI_VE_ENG%C4%B0Z%C4%B0SYON_MAHKE

MELER%C4%B0

-Zekeriya İlhan,"Dinsel Sapkınlıkta Haç-Hilal Çatışması" Yabancı Seyyahların Osmanlı Din Adamlarını Tasvirleri Bağlamında Avrupalı Dinadamlarının Değerlendirilmesi" . https://www.academia.edu/20365755/dinsel_sapk%C4

%B1nl%C4%B1kta_ha%C3%A7-hilal_%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1

-Bahar Öztürk, Efsuncu Kadından Şeytan'ın Haremine (Avrupa ve Osmanlı'da Cadı Kimliği. https://www.academia.edu/33926003/EFSUNCU_KADINDAN_%C5%9EEYTAN

  IN_HAREM%C4%B0NE_AVRUPA_VE_OSMANLIDA_CADI_K%C4%B0ML%C4%B0%

  C4%9E%C4%B0

- Ercan Çifcı, Batılaşmak Moderleşmek Değil Barbarlaşmak.http://www.aylikdergisi.com/yazar-batililasmak_modernlesmek_degil_barbarlasmaktir-266.html 

-Altun, Mustafa: Türk Kültürü'nde ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Cadı Kavramı üzerine bir inceleme. http://www.degisenmekanlar.com/turkkultcadi/

-Dilek Tutan- Elif Hatice İlkkurşn, Türk Kültürü'nde Ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Cadı Kavramı Üzerine Bir İnceleme.http://www.degisenmekanlar.com/turkkultcadi/

- 2017, Karolina Matuszewska, "Es ist eine grosse Seligkeit- so allein- so ganz und gar allein mit seinen Traeumen zu sein"- Paul Scheerbart und seine gesitige Flucht in den Orient,  Colloquia Germanica Stetinensia 26: 43-62, 2017.https://wnus.edu.pl/cgs/it/issue/202/

-2017,Binnur Çelebi, Hayat Veren Tanrıçanın Ölüm Tanrıçasına Dönüşümü: Hekate, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi , Konya.

-2017, İbrahim Hakan Göver- Dolunay Şenol, Crime as a Social Fact: A Sogiological Analsis, Journal of Current Researches on Social Scienes, 2017/7, s.192-208.

-2017, http://www.ajanstarih.com/yazarlar/furkan-uzel/avrupa-da-kadin-haklari/142/ (14.3.2017)

-2016, Else Lasker-Schüler Gesellschaft- Brief, Ausgabe 104, II. Quartal 2016, S.2

-2016, Afife Selen Selçuk, Cadı Svının İzinde Bir Zülkarneyn. http://selenselcuk.blogspot.com.tr/2016/07/cadi-avinin-izinde-bir-zulkarneyn.html

-2016, Irmak Koruculu, Tarihin Lanetlenen Kadınları; Cadılar. www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/8-mart-ozel-bulteni-2016201631494518544.pdf

-2016, Menzel, Birgit:Euroasien als Translationsraum.Kurban Said und sein Roman Ali und Nino In: Nationenbildung und Übersetzung, hrsg. von Dilek Dizdar/ Andreas Gipper/ Michael Schreiber, Berlin 2015, S.147-167.

- 2016, Çiftçi, Turgut: Batı'da Cadı (cazi) Avı veya Kadın Düşmanlığı, http://www.hakveadalet.com/kadin-cadi-avi.

- 2015, Celaleddin Vatandaş, Modern Çöküş. İnsanın Modern Halleri, Istanbul.

- 2015,  Filazi, Ensa: IVG Şanghay 2015: Kısa Bir Değerlendirme.In:Diyalog. Sayı:2, S. 109-115.

- 2015,  Sunar, Şebnem: Gesellschaft für interkulturelle Germanistik Kongresi:"Begegnung in Transitrӓumen/ Transistorische Begegnungen". In: Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi (Studien zur deutschen Sprache und Literatur) , XXXI, 2014/1, hrsg. von der Abteilung für deutsche Sprache und Literatur an der philosophischen Fakultӓt der Universitӓt Istanbul, S.95-100.

-2014, Filiz Gün,Sosyal Antropolojik Açıdan Ebelik ve Doğum,4. Ankara Ebelik Günleri'nde bildiri olarak sunulmuştur (5/5/2014).

-  2013, Özkan, Martina: Hybridität und die Verortung des “Dritten Raumes” in einen literarisch imaginierten Orient bei Else Lasker-Schüler. Rezension zu dem Buch Verortung des Lebens. Else Lasker-Schüler ‘Die Nächte der Tino von Bagdad’ und ‘Prinz Jussuf von Theben’ von Yücel Aksan. Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. (Ege Forschungen zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft XI) İzmir 2013, S.75-79 (Kitap Tanıtımı)

- 2013, Eichler, Constanze: Zwischen literarischen Welten und akademischen Generationen: Eine Ehrung des Literaturwissenschaftlers Kasım Eğits zum 65. Geburtstag. In: Diyalog. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. Ausgabe 2013/1. S. 110-115.

-1999, İsmet Çetin, "Milli Folklor", Kırk Kere Maşallah...Bilge. Yayın- Tanıtım-Tahlil-Eleştiri Dergisi, Sayı 21, Yaz 1999.S.150-151.http://akmb.gov.tr/userfiles/files/Bilge%20Dergisi/Bilge-pdf.21.pdf

 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

- 2017, PROJE NO: 2013 EDB 0006 “Hedwig Courths- Mahler: Ehe , Sex und Karriere in der Trivialliteratur des 20. Jahrhunderts”. Proje Yöneticisi.

- 2017, PROJE NO: 2013 EDB 0011 “Avrupa’da ve Geç Dönem Osmanlı Devletinde  Fahişelik”. Araştırmacı.

- 2010, PROJE NO.2010 EBD/009 “Else Lasker-Schülers Orient.” Proje Yöneticisi.

-2006, PROJE NO: 2006 EDB 012 “Schreibende Frauen während der nationalsozialistischen Zeit: Anna Seghers und  Irmgard Keun”. Proje Yöneticisi.

 

 

Bilimsel Kuruluş Üyelikleri

-GERDER- Germanistler Derneği

-GIG- Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik

-Gertrud von le Fort Gesellschaft (Gertrud von le Fort Vakfı)

-IVG Internationale Vereinigung für Germanistik

-Else Lasker-Schüler Gesellschaft (Else Lasker - Schüler Vakfı) 

 

 Burslar

-2017, GIP Araştırma Bursu- Üniversitaet Paderborn (12 gün) 

-2016, GIP Araştırma Bursu- Üniversitaet Paderborn (1 ay)

-2015, GIP Araştırma Bursu- Üniversitaet Paderborn (Kasım)

-2014, GIP Araştırma Bursu- Üniversitaet Paderborn (Şubat)

-2007, DAAD Araştırma Bursu - Bergische Uni Wuppertal (Temmuz)

-2000, DAAD Araştırma Bursu - Bergische Uni Wuppertal (Nisan-Haziran)

-1994, Goethe Institut Fortbildungsstipendium – München (Temmuz-Eylül)

-1989,  DAAD Dil Bursu - Bochum Ruhr Üniversitesi  (Ağustos)

 

Yöneterek Sonuçlandırdığı Tezler

 

Yüksek Lisans

- Yılmaz, Simge: Elias Canettis “Marrakesch”. Bilder einer Reise. İzmir,  2013.,

- Albayrak, Kadir: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Schauer und Verbrechen in der deutschen Literatur. Izmir, 2011.

 

 

Yürütmekte Olduğu Tezler

Yüksek Lisans

-Çiçek, Pelin: Schreiben gegen den Nationalsozialismus. Ein Roman des Widerstandes von Irmgard Keun: „Nach Mitternacht“. 

-Ulusan, Sinem :Weiblichkeitsbilder im 19. Jahrhundert. Eine Analyse von Frauenfiguren in ausgewählten literarischen Texten aus der deutschen Romantik.

-Meğemişoğlu, Yasemin: Gesellschaftskritik in Friedrich Dürrenmatts "Der Besuch der alten Dame" und Haldun Taners "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım".

-Polat, Burcu: Geschichts- und Kulturpessimismus im Max Frischs Dramenstück "Die chinesische Mauer".

 

Doktora

 Kuş,Gülsüm: “Postmodern Sonderlinge- Die Demontage des Protagonisten".

 Gündoğdu,Tolga: "Digital Storytelling im DaF-Unterricht. Vermittlung mediendidaktischer Kompetenzen an zukünftige DaF-Lehrkräfte am Beispiel des „Digital Storytelling“.

 

 

Güncelleme:29.01.2018

(0232) 311 3928« Geri