EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TR DE

Akademik Kadro

Arş. Gör. Özlem Gencer Çıtak (35. Madde)

Tezler

Yüksek Lisans Tezi: Eğitim Fakülteleri Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Derslerinde Yabancı Kültürle Karşılaşma ve Önyargılar. Ampirik-Nitel Bir Araştırma. Çanakkale, 2009

Doktora Tezi: Zur Entwicklung und Evaluation von Gesprächskompetenzen im Deutschen. Eine empirische und kontrastive Studie anhand der Germanistikstudenten in der Türkei. (Devam ediyor)

 

Çeviri Kitaplar

-  2009, Erich Zettl: Geçmişten Günümüze Almanya. Alman Kültür ve Edebiyatı Tarihi (Ali Osman Öztürk ve Umut Balcı ile birlikte) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaynları: 97, Eğitim Fakültesi Yayınları: 7 

 

Akademik Görevleri

-  Araştırma Görevlisi, 2005- 2009 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Alman Dili ve Eğitimi Bölümü

-  Araştırma Görevlisi, 2009-Devam ediyor. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Uzmanlık Alanları

-  Alman Dili Eğitimi

-  Dil Bilimi

-  Alman Dili ve Edebiyatı

 

Uluslararası/Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınları

-  2012, “Germanistik Bölümü Öğrencilerinin Almanlara İlişkin Önyargılarının Deneysel Olarak İncelenmesi”, Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 10 (Ege Forschungen zur Sprach- und Literaturwissenschaft X)İzmir, S.99-112

-  2009, Tanıtım Yazısı: “Salim Razı, Okuma Becerisi Öğretimi ve Değerlendirmesi”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research) Volume 2/8, Summer 2009, s. 469-471

 

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

-  2008, “Yabancı Dil Eğitiminde Kültürlerarası Ülke Bilgisi ve Öğrenme Motivasyonu Arasındaki İlişki”, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 14-16 Mayıs 2008, (Nevide Akpınar Dellal ile birlikte)

-  2006, “Haldun Taner’in “Şeytan Tüyü” Öyküsünde Alman İmgesi„ Haldun Taner Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 7 Nisan 2006, (Nevide Akpınar Dellal ile birlikte)

 

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları

-  2013, Kitapta Bölüm: " Zur Relevanz der rhetorischen Figuren in der deutschen und Türkischen Literatur” Saniye Uysal Ünalan/ Nilgin Tanış Polat/ Mehmet Tahir Öncü (Yay. Haz.): Von Generation zuGeneration: Germanistik. Festschrift für Kasım Eğit zum 65. Geburtstag. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 121-133

-  2007, “Haldun Taner’in, “Berlin Mektupları”nda Almanlara İlişkin Önyargı ve İmgeler”, Düş(v)eyaz, Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi, İlkbahar Sayısı, 2007, s. 25-32 (Nevide Akpınar Dellal ile birlikte)

-  2006, “Yazınsal Çeviride Sansür”, Düş(v)eyaz, Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi, İlkbahar 2006,s: 67-69      

-  2006, “Haldun Taner’in “Şeytan Tüyü” Öyküsünde Alman İmgesi”, Ünlem Sanat Dergisi, Sayı 17, Mayıs Haziran 2006, s. 32-35 (Nevide Akpınar Dellal ile birlikte)

 

Mesleki FaaliyetleriToplantılardaki Görevler:

Uluslararası/Ulusal Bilimsel Toplantıdaki Görevleri:

-14.11.-16.11.2017 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı tarafınca düzenlenen "Beziehungskrisen: Deutsch- Türkische Verhaeltnisse in Literatur und Film" GIP (Germanistik Enstitü Ortaklığı) çerçevesince düzenlenen uluslararası kongre düzenleme kurulunda görev almak. 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

- 2009, Bilimsel Araştırma Projesi: Eğitim Fakülteleri Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Derslerinde Yabancı Kültürle Karşılaşma ve Önyargılar. Ampirik-Nitel Bir Araştırma. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Bilimsel Kuruluş Üyelikleri

- GERDER - Germanistler Derneği

- GIG - Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik

- EAB - Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği

 

Kazanılan Burslar

-  2013, DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) Forschungsstipendium für Doktoranden (Mayıs-Eylül 2013)

- 2009, Stipendium von Goethe Institut zur Teilnahme an der Gruppenfortbildung "Landeskunde/Interkulturelles Lernen in der Deutschlehrerausbildung" in Schwäbisch Hall

- 2008, Stipendium von Goethe Institut zur Teilnahme an dem intensiven Sprachkurs in Goethe Institut-München

- 2007, Erasmus-Stipendium für Auslandssemester an der Osnabrück Universität

 

(0232) 3111670

Güncelleme: 16.11.2017« Geri