EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TR DE

Akademik Kadro

Yrd. Doç. Dr. Funda Ülken (Farabi Koordinatörü)

Dersler  2017/ 18 Eğitim ve Öğretim Yılı

Lisans

I. Dönem

Alm 213  Übersetzung (T-D) I         

Alm 251 Sprachpraxis I (s)                     

Alm 257 Übungen zur dt. Sprache I (s)

Alm 313  Sprachwissenschaft I   

Alm 441  Angewandte Sprachwissenschaft I

 

 

Y.Lisans

547 Sprache und Interkulturalität I

 

 

II. Dönem

Alm 225   Übersetzung (T-D) II

Alm 252 Sprachpraxis II (s)                                

Alm 258 Übungen zur dt. Sprache II (s)  

Alm 324   Sprachwissenschaft II   

Alm 446   Angewandte Sprachwissenschaft I

Alm 134    Üniversite Yaşamına  Giriş

 

Y.Lisans

556 Sprache und Interkulturalität II

 


Uzmanlık Alanları

·         Alman Dili ve Edebiyatı (2050301)

·         Dil Bilimi (2050901)

 

Mesleki Faaliyetleri

·         Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü , Erasmus Koordinatörü

·         Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü , Farabi Koordinatörü

 

Bilimsel Kuruluş Üyelikleri

·         GERDER ( Germanistler Derneği)

·         GIG (Gesellschaft für interkulturelle Germanistik)

 

Tezler

"Werbesprache in Medien unter syntaktischem und semantischem Aspekt im Deutschen und Türkischen". (Yüksek Lisans Tezi) İzmir 1997.

"Zur Verwendung der Fachsprache innerhalb der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei". (Doktora Tezi) İzmir 2004.

 

Yayın Listesi

 

Kitap

"Zur Verwendung der Fachsprache innerhalb der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei". Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir. 2008

 

Makaleler

-       “Deutsche und türkische Phraseologismen mit Farbsymbolik”. In: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, Cilt: 7, Sayı: 33, Volume: 7,  Issue: 33, 2014, S. 281 – 292.

-       “Der Begriff „primäre“ Interjektion und ihre phonotaktische Silbenstruktur im Deutschen und Türkischen“. In: Ege Forschungen zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. İzmir, 2012. Bd.10   

-       “Zur Übersetzungsproblematik der einzelnen Wörter im Deutschen und Türkischen in rituellen Bereichen”. In: Ege Forschungen zur Sprach- und Literatur-wissenschaft.İzmir,2007.Bd.7,S.85-101

-       “Die Rolle der semantischen Darstellungsdimension in der Werbesprache bei der Verwendung der rhetorischen Mittel”. In: Ege Forschungen zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft, Izmir, 2004, Bd. 6, S.91-113.

-       “Effektivität der Werbesprache in Medien unter syntaktischem Aspekt im Deutschen und Türkischen”. In: Ege Forschungen zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. İzmir, 2001. Bd.3, S. 33-49.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve yayınlanmış bildirileri

-       “Zur Übersetzungsproblematik der Wörter 'Allah’ und 'Gott’ im Türkischen und Deutschen unter semantischem Aspekt”. In: Hess - Lüttich, W.B. (Hersg.)(2009): Kommunikation und Konflikt. Kulturkonzepte in der interkulturellen Germanistik. Franfurt a.Main: Peter, S.635 – 649.

-       “Die Fussballsprache im Deutschen und Türkischen. Ein kontrastiver Vergleich”. In: XI. Türkischer Germanistik. Sprache – Literatur – Kultur. 20 – 21- 22 Mai, 2009, Izmir, 306 – 318.

-       “Die lexikalischen Besonderheiten der Markennamen im Türkischen und Deutschen”. In: X.Türkischer Internationaler Germanistikkongress. 'Toleranz und Begegnungen'. 30 Mai-03 Juni 2007, Konya, S. 675-691.

-       “Der Gebrauch der Fachsprache in der Werbung im Deutschen und Türkischen unter semantischem und hermeneutischem Aspekt“.  In: Kocadoru, Y./ Öztürk, K. / Fırtına, Ö. / Çakır - Damaoğlu, G. (Hergs.) (2005) : IX. Internationales Türkisches Germanisten-symposium. 03-07 Mai 2005 Eskişehir, S. 498-508.

 

Diğer yayınları

-       Wettkämper, Gerhard: Çerçeve: 12-Kimlik İllüzyonu. In: Bilgin, Nuri(hazırlayan): Demokrasi, Kimlik ve Yurttaşlık Bağlamında Cumhuriyet. 75.Yıla Armağan. Ege Üniversitesi Yayınları, 1999. İzmir, S.245-250. (Çeviri)

-       “Thomas Mann ‘Tonio Kröger’ Çeviri ( Prof. Dr. Kasım Eğit’e). In: Uysal Ünalan, S./ Tanış, Polat, N. / Öncü, M.T. (Hergs.)(2013): Von Generation zu Generation: Germanistik. Festschrift für Kasım Eğit zum 65. Geburtstag. Ege Üniversitesi Basımevi, S. 317 – 324.

 

Burslar:

-       2000 yılında 2 ay DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst / Alman Akademik Değişim Hizmetleri) Hamburg Üniversinde araştırma bursu.

-       2010 yılında 1 ay DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst / Alman Akademik Değişim Hizmetleri) Hamburg Üniversinde araştırma bursu.

-       2012 yılında 3 ay YÖK bursuyla Amerika Birleşik Devletlerinin İndiana Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi.« Geri